Jak zpomalit stárnutí – ANTI-AGING

Zcela nedávno – v roce 2009, vědci zjistili velmi silnou korelaci zkracování délky leukocytových telomer (dále jen „LTL“) se stárnutím organizmu, což má zároveň i velký vliv na regeneraci. A co vlastně ty LTL jsou a co způsobují? Zjednodušeně se jedná o zakončení lineárních chromozomů, které jsou jimi chráněné (zlepšují integritu DNA) a dělením buněk se LTL zkracují, a to až do momentu, kdy dělení buněk již není možné a dochází k jejich odumření (zkracováním délky LTL se buňky poškozují). Tento stav má za následek zvýšené riziko rakoviny a vyšší úmrtnost pacientů s ischemickou chorobou srdce a s infekčními nemocemi. A čím je způsobeno zkracování LTL? Především stárnutím, záněty, oxidačním stresem, nárůstem hmotnosti (často spojený se zhoršováním inzulínové rezistence), dlouhodobým stresem (distres) a nedostatečnou pohybovou aktivitou. Vědecké studie potvrdili, že délku LTL lze ovlivnit, lze zastavit její zkracování, ale i znovu prodlužovat!Jedna cesta vede přes výživu – optimální příjem omega-3 mastných kyselin (mořské ryby, ořechy), vlákniny a ovoce a redukce hmotnosti nízkoenergetickou dietou.

🍎

Druhá cesta vede přes sportování, především běhání. Rychlostní běhání formou intervalového tréninku nebo obecně vysoce intenzivní intervalové cvičení nazývané HIIT má ještě benefit navíc, a to zvýšenou tvorbu růstového hormonů. To je způsobeno zapojením rychlých svalových vláken (bílá svalová vlákna). Jako jedno z nejefektivnějších cvičení se považuje cvičení TABATA.

🏃

A velký vliv na celkové zdraví má meditace, dokázat vypnout vše kolem a úplně se zklidnit.

😎

Ing. Rudolf Vzorek, výživový poradce – Ruda z Hořic

Zcela nedávno – v roce 2009, vědci zjistili velmi silnou korelaci zkracování délky leukocytových telomer (dále jen „LTL“) se stárnutím organizmu, což má zároveň i velký vliv na regeneraci. A co vlastně ty LTL jsou a co způsobují? Zjednodušeně se jedná o zakončení lineárních chromozomů, které jsou jimi chráněné (zlepšují integritu DNA) a dělením buněk se LTL zkracují, a to až do momentu, kdy dělení buněk již není možné a dochází k jejich odumření (zkracováním délky LTL se buňky poškozují). Tento stav má za následek zvýšené riziko rakoviny a vyšší úmrtnost pacientů s ischemickou chorobou srdce a s infekčními nemocemi. A čím je způsobeno zkracování LTL? Především stárnutím, záněty, oxidačním stresem, nárůstem hmotnosti (často spojený se zhoršováním inzulínové rezistence), dlouhodobým stresem (distres) a nedostatečnou pohybovou aktivitou. Vědecké studie potvrdili, že délku LTL lze ovlivnit, lze zastavit její zkracování, ale i znovu prodlužovat!Jedna cesta vede přes výživu – optimální příjem omega-3 mastných kyselin (mořské ryby, ořechy), vlákniny a ovoce a redukce hmotnosti nízkoenergetickou dietou.

🍎

Druhá cesta vede přes sportování, především běhání. Rychlostní běhání formou intervalového tréninku nebo obecně vysoce intenzivní intervalové cvičení nazývané HIIT má ještě benefit navíc, a to zvýšenou tvorbu růstového hormonů. To je způsobeno zapojením rychlých svalových vláken (bílá svalová vlákna). Jako jedno z nejefektivnějších cvičení se považuje cvičení TABATA.

🏃

A velký vliv na celkové zdraví má meditace, dokázat vypnout vše kolem a úplně se zklidnit.

😎

Ing. Rudolf Vzorek, výživový poradce – Ruda z Hořic