+ 420 739 471 737 Prokopa Velikého 825, 508 01 Hořice

Osobní trenér

MÉ ZKUŠENOSTI

Již od dětství jsem se věnoval aktivnímu pohybu. V mládí má cesta  začala studiem na sportovním gymnáziu, kde jsem závodně sáňkoval na vrcholové úrovni. Později jsem sáňkování zanechal a začal jsem se věnovat běhu, plavání, závodně pingpongu i volejbalu, které jsem dlouhou dobu také trénoval.

V současné době mám absolvovaný trenérský kurz Master Trainer, jehož obsahem bylo vyškolení v těchto oblastech: instruktor fitness, funkční trenér, kondiční trenér a rehabilitační trenér.

CO V OBLASTI TRENÉRSTVÍ NABÍZÍM

INSTRUKTOR FITNESS

Na začátku spolupráce se nejdříve zjistí cíl klienta a následně se provede diagnostika pohybového aparátu, na jejímž základě se sestavuje vhodný cvičební plán. Pozornost je věnována hlavně správné technice prováděných cviků.


 

FUNKČNÍ TRENÉR

Hlavní důraz je kladen na diagnostiku pohybového aparátu, odhalování případných stavů disbalance v těle se současným zaměřením na sestavení vhodného funkčního tréninkového programu, které tyto nevyrovnanosti pomáhá kompenzovat či zcela odstranit. Tím  lze dosáhnout zlepšení koordinace a efektivity pohybu.


 

KONDIČNÍ TRENÉR

Klient po úvodní diagnostice obdrží vhodný tréninkový plán, který je zaměřený na zlepšení kondičně dynamických schopností. Trénink je veden hlavně formou rychlé chůze, běhu nebo HIT tréninků, zvláště tabat.


 

REHABILITAČNÍ TRENÉR

Po úvodní diagnostice se s klientem pracuje na zlepšení jeho stavu pohybového aparátu, který je poškozen nějakou vadou nebo zraněním. V průběhu cvičení se integruje do cvičení hluboký stabilizační systém a jednotlivé vývojové polohy.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jak lekce cvičení s osobním trenérem u mě může probíhat?

Podmínkou je diagnostika pohybového aparátu a dlouhodobá spolupráce, protože důraz je kladen na zdravotní aspekt cvičení, a tudíž správnou techniku cviků. Toho lze dosáhnout pouze s dohledem trenéra.

Jak dlouhou dobu je potřeba se společně setkávat při cvičení?

Minimální délka spolupráce je 10 lekcí, a to minimálně 1 x týdně, ideálně 3 x týdně. Cvičí se individuálně.

CERTIFIKÁTY